Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een van de meest uitgebreide vormen van schuldhulpverlening. Het is de bedoeling dat u binnen drie jaar schuldenvrij bent en al uw schulden hebt afbetaald.

Solisyon maakt afspraken met al uw schuldeisers over de te betalen bedragen. Ook maken we de afspraak met de schuldeisers dat als u na drie jaar nog niet alles hebt afbetaald, u toch schuldenvrij bent.

Het uitgangspunt blijft echter altijd dat u al uw schulden betaalt, op een minnelijke wijze zonder dat de Wettelijke Schuldsanering wordt uitgesproken. Schuldbemiddeling gaat goed samen met Budgetbeheer;